Jobboard Logo
Home
Login
Register

Scrum Master - Dutch Speaking

Back | Save | Tell to friend | Print
All European Careers
Apply Now !     Registered Users New Users
Job Title : : Scrum Master - Dutch Speaking
Location : : Eindhoven, Belgium
Posted on : : Sat Jan 19, 2019
Apply before : : Sun Jan 19, 2020
Job Type : : Freelance
Experience required : : 3 years - 6 years
Job category: : Scrum masters
 
 Job Description

Voor DELA zijn we op zoek naar een Scrum Master.


 


Doelstelling functie


Faciliteren van het scrumproces en het optimaal laten presteren van het scrumteam volgens de scrum spelregels zodanig dat voor opdrachtgevers en eindgebruikers het meest waardevolle product wordt opgeleverd binnen de beperkingen van tijd en budget. Je begeleidt het team in zaken als stand-ups en retrospectives en hebt een sterke rol om de teamleden te helpen nog beter te worden in hun rol. Je ondersteunt de Product Owners en gezamenlijk zorg je ervoor dat het team aan de meest waardevolle oplossingen werken.


Voor deze rol specifiek werk je als Scrummaster voor traject 1UP. Het betreft de realisatie van nieuwe front en backend systemen voor uitvaartverzorging. De rol behelst in eerste instantie het mee-inrichten van de projectorganisatie.


Bijzondere rollen/overlegorganen


• Neemt deel aan kennisteams/gildes


• Neemt deel aan scrummasters- en /of coaches overleg 


• Neemt deel aan overlegstructuren binnen Governance met gebruikersorganisatie (IT)


• Levert een bijdrage aan RGA-cyclus van teamleden (IT)


• Scrummaster kan behalve een functie ook een rol zijn (als onderdeel van een andere functie)


Resultaatgebieden


1. Delivery


Stelt samen met Product Owner (PO) de product backlog op, stelt haalbare sprintbacklogs op en faciliteert en bewaakt het scrumproces zodat door tijdige interventie en bijsturing de hoogst mogelijke waarde voor de opdrachtgever en eindgebruikers wordt opgeleverd.


2. Teamontwikkeling


Coacht individuele teamleden en het team om de werkwijze en de samenwerking binnen het team, de samenwerking met eindgebruikers en leveranciers en de samenwerking over de teams heen voortdurend te verbeteren.


3. Meten en rapporteren


Houdt overzicht over opgeleverde userstories en epics, maakt voortgang inzichtelijk middels metrics en rapporteert over de teamprestaties.


4. Stakeholdermanagement en afstemming


Stemt (inhoudelijk) af met andere scrummasters en product owners, speelt in op veranderingen in de omgeving en zorgt dat het team daar zo min mogelijk last van heeft op zo’n wijze dat voor de verschillende opdrachtgevers maximale businesswaarde gecreëerd wordt.


 


Belangrijkste uitdagingen


 


1. Scrumteam optimaal laten presteren en continu laten ontwikkelen en verbeteren


2. Verwijderen van impediments (variant IT, bij Marketing is dit belegd bij manager of PO)


3. Zijn van agile ambassadeur: met passie uitdragen van het lean- en agile gedachtengoed.


4. Goed communiceren en overwicht bewaren.


5. Handelen volgens afdelings DNA:


Voor IT: vanuit vakmanschap, oplossing gedreven, met discipline en als teamspeler.


Voor marketing: wendbaar, doelgericht en klantgericht. 


Kandidaten kunnen worden aangeboden  door een reply op deze e-mail. Vermeld altijd het bovenvermelde aanvraagnummer in de onderwerp regel. Wij willen graag benadrukken dat u alleen uw beste kandidaat aanbiedt.


Benodigde informatie:


Bij de aanbieding ontvangen we graag de volgende gegevens. Incomplete aanbiedingen kunnen we helaas niet in behandeling nemen:


•Een recent CV (.doc); 


•Een korte motivatie waarom deze kandidaat geschikt is;


•Het uurtarief (exclusief BTW, inclusief reiskosten);


•Is de kandidaat in loondienst of een zzp’er?; 


•Beschikbaarheid;


•Eventuele klant specifieke zaken.


 


Bijzonderheden:


Aanbiedingen en plaatsingen bij onze klant vinden plaats onder de condities zoals vermeld in de door Brainnet opgestelde en afgesloten of af te sluiten Overeenkomst. 


Afmelding


Wij streven er naar iedereen zo accuraat mogelijk te informeren over de voortgang van de procedure. In algemene zin geldt dat als binnen twee dagen na de uiterste aanbiedingsdatum geen reactie is gegeven er een beter passend profiel is geselecteerd en jullie kandidaat niet is aangeboden bij onze klant.


Pre-employment screening


Als de kandidaat mag starten bij de klant, dan zal er een Pre-employment screening plaatsvinden. U zult inloggegevens ontvangen voor onze portal waar de Pre-employment screening klaar zal staan. Uw kandidaat mag pas starten na afronding van de Pre-employment screening.


Vertrouwelijkheid gegevens


Alle verstrekte gegevens worden enkel voor deze aanvraag gebruikt. 


Het is expliciet niet toegestaan deze aanvraag, al dan niet met naam of logo van onze klant of gelieerde partijen, te publiceren op internet of elders. 


Bij vragen, onduidelijkheden en/of opmerkingen  kunt u contact op nemen met de recruiter die de aanvraag in behandeling heeft.


 


 


 


 

Apply before : Sun Jan 19, 2020
 
Share
View all jobs of this company
Similar Jobs
View company profile