Jobboard Logo
Home
Login
Register

B2B DB Senior Oracle Developer - Dutch Speaking

Back | Save | Tell to friend | Print
All European Careers
Apply Now !     Registered Users New Users
Job Title : : B2B DB Senior Oracle Developer - Dutch Speaking
Location : : Anderlecht, Belgium
Posted on : : Sat Jan 19, 2019
Apply before : : Sun Jan 19, 2020
Job Type : : Freelance
Experience required : : 3 years - 6 years
Job category: : Other
 
 Job Description

Beschrijving


"Als B2B DB Senior Developer (Oracle, ...) heeft u de mogelijkheid om mee te werken aan uitdagende projecten zowel op technisch als functioneel vlak: de verwerking en het beschikbaar stellen van alle nodige informatie voor B2B verkeersbeheerprocessen (voorverwerking, realtime, nabewerking, backoffice) en de vele andere boeiende projecten. Als een sterk technologisch bedrijf waarderen we ten zeerste uw technische capaciteiten. Agile ontwikkeling van software vormt het hart samen met source control, continuous integration, moderne developer hardware en een up-to-date development team. Wij zoeken een senior profiel dat aan volgende vereisten voldoet in volgorde van prioriteit : - De kandidaat voert taken uit zoals PL/SQL ontwikkeling, database administratie en tuning van applicaties / Database Oracle (MySQL, SQL Srvr, PostgreSQL ...) - Hij controleert de kwaliteit van de code, alsook de kwaliteit van het promotion management van de database scripts - Hij moet pragmatische ervaring hebben met 3NF datamodellen opstellen en valideren op basis van een functionele analyse - Star Schema/Data Vault ... datamodellen kunnen opstellen en valideren op basis van een functionele analyse zijn een plus punt"


technical skills


"(M) = Mandatory Het gezochte profiel moet beschikken over kennis binnen volgende domeinen: - Brede technische achtergrond - (M) Opmaken en valideren van ERD/3NF datamodellen op basis van een functionele analyse - (M) Ervaring met Oracle (SQL Server / MySQL / PostgreSQL) - (M) Expert op het gebied van SQL en PL/SQL ontwikkeling - (M) Ervaring met Tuning applicatie en Database - Ontwikkeling van hoog niveau voor diverse projecten - In staat om kennis door te geven, een goede technische oplossing te vinden voor eender welk probleem, het bevorderen van de algemene code kwaliteit - Opstellen van technische documenten - (M) Ervaring met middleware-, debugging- en versiebeheertools - (M) Ervaring met XML, XSLT, SOA, ESB, Enterprise Architectur, UML - (M) Ervaring met TDD en unit testing - Ervaring met Git/SVN/Ant ... - Ervaring met Continuous Integration - Databasebeheer Oracle 12C is een plus punt: - beheer en validatie van scripts in de diverse omgevingen (dev, test, acc, prod) - algemeen databasebeheer (security, tablespace, schema, ...)"  


soft skills


Adequaat reageren Problemen analyseren Procedures / regels respecteren Samenwerken Kennis delen Comment soft skills: - Moet in staat zijn een neutrale discussie te voeren om een probleem dieper te doorgronden - Moet initiatief nemen - Moet kunnen werken in grote en kleine teams, alsook zelfstandig - Het klaar en duidelijk communiceren en in staat zijn om junior en senior developers te coachen - Een ondernemende mentaliteit voor het intern promoten van best practices - Een passie voor technologie - Het bezig zijn met continuous learning - Moet kunnen communiceren in het nederlands, frans en engels  


Informatie


CV: maximum 4 pagina's Wachtdienst: minimum 1 week/ maand Als er een wekelijkse opbeldienst voorzien is, start die altijd op vrijdag om 18.00 uur en eindigt deze de volgende vrijdag om 18.00 uur. Er is een toelage voor opbeldienst voorzien van 200€ per effectieve week opbeldienst. Dat bedrag kan jaarlijks verhoogd worden overeenkomstig de indexering volgens punt 10 van de basistarieven van de AGORIA-index. De medewerker met opbeldienst kan gedurende zijn volledige opbeldienstperiode op gelijk welk ogenblik opgeroepen worden via zijn gsm. De technische bijstand wordt geleverd vanuit de woonplaats van de medeweker die de interventie doet of op de plaats van de storing als de medewerker vaststelt dat hij toch ter plekke zal moeten gaan om het probleem op te lossen. Er wordt een vergoeding toegekend voor de prestaties “vanuit de woonplaats” en “ter plekke” maar niet voor de verplaatsingstijd. Alle aangevangen en betaalde uren aan het corresponderende uurtarief voor opbeldienst. De tarieven zijn: uurtarief*150% de 18h à 7h gedurende de week, uurtarief *150% zaterdag en uurtarief*200% voor zon- en feestdagen


 

Apply before : Sun Jan 19, 2020
 
Share
View all jobs of this company
Similar Jobs
View company profile