Jobboard Logo
Home
Login
Register

Solution analist IAM - Dutch Speaking

Back | Save | Tell to friend | Print
All European Careers
Apply Now !     Registered Users New Users
Job Title : : Solution analist IAM - Dutch Speaking
Location : : Haasrode, Belgium
Posted on : : Wed Jan 16, 2019
Apply before : : Thu Jan 16, 2020
Job Type : : Freelance
Experience required : : 3 years - 6 years
Job category: : Analysts
 
 Job Description

Beschrijving team en project


Als Security Management team bij de klant werken we nauw samen met het Vakcentrum Informatieveiligheid, als team zijn we verantwoordelijk voor het implementeren en uitbaten van de nodige tooling, processen en governance die bijdragen tot het realiseren van de beleid –en werkkaders op vlak van informatieveiligheid.


Identity Management


Doel:


•Identity Management is binnen de klant een groepsproject waarbij we het beheer van de verschillende identiteiten (personeelsleden, leveranciers, zelfstandige ondernemers) willen centraliseren. Daarbij gaan we het concept van Role Based Access Control (RBAC) introduceren zodoende we eenvoudig de effectieve toegangen van een gebruiker kunnen bepalen en toekennen.


•Nadat we de laatste jaren voornamelijk de achterliggende systemen hebben klaargemaakt voor RBAC en beheer voornamelijk binnen IT hebben georganiseerd, gaan we in deze fase van project de rollen en verantwoordelijkheden verder implementeren bij de business partners.


Scope:


•Introductie van business role owners 


•Implementeren van selfservice functionaliteiten voor managers, zoals


oToekennen en/of wegnemen van business rollen voor teamleden


oInitiëren van uitdienst procedure


oPeriodiek hercertificeren van toegangen


•Implementeren van de governance structuur en opvolgprocessen eenmaal implementatie voltooid. 


Output:


•Managers hebben een duidelijk zicht op de toegangen van hun medewerkers en hebben de flexibiliteit om die binnen de scope van hun afdeling autonoom aan te passen. Voor ingrijpende wijzigingen binnen de organisatie kunnen ze terugvallen op de nodige ondersteuning vanuit IT.


•Business role owners hebben eveneens een duidelijk zicht op gebruik van hun rollen en kunnen de toekenningsvoorwaarde zo nodig aanpassen. 


Taakomschrijving 


Opdracht


Dit project zorgt voor een aanzienlijke verandering binnen onze organisatie, het change management aspect is hierbij belangrijk. Doelgroep bestaat uit een 2000-tal gebruikers waarbij het beheren van toegangen niet hun hoofdbekommernis is, als solution analist speel je een belangrijke rol om ervoor te zorgen dat implementatie op een vlotte en toegankelijke manier kan gebeuren.


Als solution analist:


•Werk je samen met projectteam mogelijke oplossingen uit, daarbij neem je eenvoud en efficiëntie als belangrijkste leidraad.


•Je toetst de haalbaarheid van de gekozen oplossing af bij kerngebruikers en betrokken stakeholders.


•Je stelt duidelijke werkinstructies op voor het gebruik van de gekozen oplossing.


•Je voorziet de nodige documentatie en opleidingsmateriaal.


•Je werkt mee aan het communicatieplan en voorziet communicatiemateriaal. 


Ervaring & soft skills


•Profiel medior of senior analist


•Ervaring met IAM oplossingen (bvb Sailpoint IIQ) en/of implementatie van RBAC model is een pluspunt maar niet noodzakelijk.


•Ervaring in veranderingsprojecten noodzakelijk


•Communicatief sterk (verbaal en schriftelijk)


•Neemt van nature initiatief en/of leiding


•Kan zich snel inwerken en heeft geen moeite om bij te sturen in geval van een wijzigende context.


 

Apply before : Thu Jan 16, 2020
 
Share
View all jobs of this company
Similar Jobs
View company profile