Jobboard Logo
Home
Login
Register

Analist Data Driven Reporting - Dutch Speaking

Back | Save | Tell to friend | Print
All European Careers
Apply Now !     Registered Users New Users
Job Title : : Analist Data Driven Reporting - Dutch Speaking
Location : : Utrecht, Netherlands
Posted on : : Wed Jan 16, 2019
Apply before : : Thu Jan 16, 2020
Job Type : : Freelance
Experience required : : 3 years - 6 years
Job category: : Analysts
 
 Job Description

Als Senior Data Driven Reporting Analyst Capital & Credit ben je verantwoordelijk voor de aanlevering van betrouwbare financiële informatie ten behoeve van de externe en interne verslaggeving van de bank. Jouw werk vormt ook het fundament waarop het senior management beleidsbeslissingen neemt. Met dit doel voor ogen gebruik je de CRR/CRD IV regelgeving en de interne richtlijnen van Rabobank als kompas in je werk. 


 


Voor deze functie zijn we op zoek naar een coördinator van door de regulator gedreven uitvragen. Je zorgt voor de standaardisatie en documentatie van de uitvraag binnen de Rabobank. Je draagt zorg voor een migratie naar de staande organisatie.


 


Jouw werkzaamheden bestaan uit het verzamelen en valideren van data uit verschillende bronnen, het onderzoeken en oplossen van inconsistenties en fouten, het opstellen van financiële rapportages en het analyseren van verschuivingen in de cijfers. Je bent actief bezig met procesverbetering in het huidige werk, onderhoud contact met stakeholders, en neemt deel in projecten. Als meest ervaren persoon in het team coach je collega’s en bewaak je de planning van het team. Daarnaast heb je oog voor het structureel oplossen van data quality issues. 


 


Binnen het Finance domein claim je de ruimte die nodig is om de benodigde veranderingen gestalte te geven. De wijze waarop jij een bijdrage levert aan de veranderingen, heb je voor een groot deel zelf in de hand. Je beschikt over de juiste skills, zoals kennis van financiële producten en affiniteit met data en IT. Maar ook soft skills, bijvoorbeeld overtuigingskracht en pro activiteit, zijn van groot belang om je werk goed te kunnen doen.


 


De vereisten van toezichthouders en de interne organisatie van de Rabobank veranderen in hoog tempo. Dit leidt ertoe dat de Finance-functie ook in transitie is. Waar de nadruk traditioneel werd gelegd op het samenstellen van rapportages, verschuift deze langzaam naar het regisseren van datastromen en het bewaken van de data kwaliteit. Voor de reporting specialist betekent dit meer verantwoordelijkheden en gelijktijdig een verdieping van de huidige functie.


 


 


De Afdeling


 


De afdeling Group Functions - Capital & Credit maakt deel uit van het Reporting Center (RC). RC is binnen de bank de natuurlijke partner en enige bron van aanlevering voor alle Finance & Risk reporting ten behoeve van interne besluitvorming en regulatory compliance. 


Binnen RC zijn veel jonge, ambitieuze collega’s werkzaam. Er wordt hard gewerkt, maar er is ook veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en informeel contact met collega’s.


 


Niveau : HBO / WO


Ervaring: 4 jaar ervaring met financiële rapportages maken Risico rapportage / kapitaal rapportage


Ervaring met Projectmatig werken


 


Je beste kandidaat kan worden aangeboden door een reply op deze e-mail. Vermeld altijd het bovenvermelde aanvraagnummer in de onderwerp regel. Wij willen graag benadrukken dat u alleen uw beste kandidaat aanbiedt.


 


Benodigde informatie:


Bij de aanbieding ontvangen we graag de volgende gegevens. Incomplete aanbiedingen kunnen we helaas niet in behandeling nemen:


•Een recent CV (inclusief achternaam, geboortedatum en woonplaats) (.doc);   


•Een korte motivatie waarom deze kandidaat geschikt is;


•Het uurtarief (exclusief BTW, inclusief reiskosten);


•Ingevulde tabel (zie onder).


 


De ontvangen gegevens vormen de basis voor de aanbieding naar Rabobank en de later uit te voeren screening. Zorg ervoor dat de gegevens te allen tijde juist en volledig zijn.


 


Achternaam (conform paspoort)


Voorletters (conform paspoort)


Voornamen (conform paspoort)


Roepnaam


GeboortedatumDD/MM/JJJJ


Adres


Postcode + Woonplaats


Emailadres


Mobiel telefoonnummer


Hoogst behaalde diploma


VMBO/MAVO/HAVO/VWO/LBO/MBO/HBO/WO


Tot wanneer is het paspoort/identiteitsbewijs van de kandidaat (geen rijbewijs) geldig?DD/MM/JJJJ


Heeft deze kandidaat de Amerikaanse nationaliteit?JA/NEE


Heeft de kandidaat binnen 6 maanden en 1 week voor de startdatum van de opdracht een Rabobank overeenkomst gehad en gaat nu als zzp’er aan de slag?JA/NEE


Heeft de kandidaat 12 maanden voor de startdatum van de opdracht een Rabobank overeenkomst gehad en is deze met vergoeding vertrokken? Dit geldt alleen voor kandidaten die na 1 juli 2017 zijn aangezegd.JA/NEE


Vereiste certificeringen (deze worden benoemd in de aanvraagtekst; graag naar tabel kopiëren en aangeven of ze behaald zijn ja/nee)


Dit geldt alleen bij aanvragen waaraan geen Functie Vereisten Profiel als bijlage is toegevoegd.Behaald JA/NEE


Uurtarief


Inwerktarief (indien van toepassing)


Voor welke periode geldt het inwerktarief (weken)


Vakantieplanning


Beschikbaar per


Aantal uren beschikbaar


Zzp’er, vaste dienst, tijdelijke dienst


Referenties


Nevenfuncties


Voorkeurstijdstip intake (zie aanvraagtekst)


Korte motivatie


Bijzonderheden:


Aanbiedingen en plaatsingen bij Rabobank vinden plaats onder de condities zoals vermeld in de door Brainnet opgestelde en afgesloten of af te sluiten Overeenkomst Rabobank.


Afmelding


Wij streven er naar iedereen zo accuraat mogelijk te informeren over de voortgang van de procedure. In algemene zin geldt dat als binnen twee dagen na de uiterste aanbiedingsdatum geen reactie is gegeven er een beter passend profiel is geselecteerd en jullie kandidaat niet is aangeboden bij Rabobank.


Pre-employment screening


Als de kandidaat mag starten bij Rabobank, dan zal er een Pre-employment screening plaatsvinden. U zult inloggegevens ontvangen voor onze portal waar de Pre-employment screening klaar zal staan. Uw kandidaat mag pas starten na afronding van de Pre-employment screening.


Vertrouwelijkheid gegevens


Alle verstrekte gegevens worden enkel voor deze aanvraag gebruikt. 


Het is expliciet niet toegestaan deze aanvraag, al dan niet met naam of logo van Rabobank of gelieerde partijen, te publiceren op internet of elders.


Bij vragen, onduidelijkheden en/of opmerkingen  kunt u contact op nemen met de recruiter die de aanvraag in behandeling heeft.


 

Apply before : Thu Jan 16, 2020
 
Share
View all jobs of this company
Similar Jobs
View company profile