Jobboard Logo
Home
Login
Register

Security Officer - Dutch Speaking

Back | Save | Tell to friend | Print
All European Careers
Apply Now !     Registered Users New Users
Job Title : : Security Officer - Dutch Speaking
Location : : Arnhem, Austria
Posted on : : Wed Nov 28, 2018
Apply before : : Thu Nov 28, 2019
Job Type : : Freelance
Experience required : : 3 years - 6 years
Job category: : Other
 
 Job Description

Functie


Opdrachtomschrijving


Met een leveringszekerheid van 99% wil TenneT TSO B.V. (verder genaamd Tennet) een uiterst betrouwbaar elektriciteitsnet garanderen in heel Nederland en voor haar onderdelen in Duitsland. Kwaliteit en veiligheid zijn één van onze kernwaarden. In dit kader heeft Tennet besloten om haar security inrichting verder te versterken. De IMC organisatie van Tennet is onlangs gestart met het programma IT Security Roadmap 2020. Deze ambitieuze security agenda kent vele werkstromen met bijbehorende IT en security activiteiten. Eén van de werkstromen is de inrichting van een Information Security Management System (ISMS) met een bijpassende IT security service organisatie. In deze laatste werkstroom is er behoefte aan een tijdelijk versterking op het gebied van risico management.


Wat wordt er van de consultant verwacht?


Van de externe consultant wordt het volgende verwacht:


1. Bijdrage geven aan het Security Incident Event Management (SIEM) project door:


a. Deelname aan periodieke gesprekken met onze (externe) service dienstverlener en pro-actief oppakken van de vragen / issues / escalaties


b. Zorgdragen dat openstaande issues opgepakt worden en worden afgehandeld door onze interne organisatie


c. Meedenken qua security architectuur bij uitbreiding van SIEM activiteiten.


Besteding van dit aandachtsgebied is ongeveer 16-24 uur in de week.


2. Ontlasten van de huidige IT security organisatie op het gebied van security management, dit betekent:


a. Inzicht verkrijgen in de huidige openstaande taken op het gebied van security management


b. Oppakken van taken op het gebied van security management:


i. Security Incident Management,


ii. Project Security Assessments,


iii. Active bijdrage bij security in projecten,


iv. Oppakken van vragen aan security team


Besteding van dit aandachtsgebied is ongeveer 16-24 uur in de week.


Resultaat


 


De opdracht is succesvol afgerond, wanneer bij onderdeel 1 de SIEM activiteiten gecontinueerd worden en het project security management voldoende gewaarborgd heeft. De opdracht is succesvol bij onderdeel 2 als er sprake is van een volwaardige security officer die ook benaderd kan worden voor vragen omtrent security management.


Vereisten


• Kennis: HBO+ kennis op het gebied van (Hogere of Bedrijfskundige) Informatica, Bedrijfskunde, Economie of Informatiemanagement


• Ervaring: Minimaal 8 jaar ervaring op het gebied van IT Security Management (vanuit een CISO of ISO functie). Het is een pre als men reeds kennis en ervaring heeft met SIEM en ISMS – ISO27001 certificeringen.


• Competenties: Is een doener en pakt zaken pro-actief op en kan een team ontlasten. De ideale kandidaat kan samenwerken, maar is ook zelfstandig, steekt de handen uit de mouwen, en proactief qua communicatie naar alle stakeholders (projectmanager, security officers, en belanghebbenden). Wij zijn niet op zoek naar een project manager.


 


Aanbod


Je krijgt een verantwoordelijke functie binnen deze technisch zeer interessante werkomgeving, onder meer door de complexe hoogspanningsvraagstukken waarmee TenneT te maken heeft. 


Standplaats voor deze functie is Arnhem


Bij indiensttreding wordt standaard een Pre Employment Screening (PES) uitgevoerd. Voor deze functie wordt ook een Uitgebreid VeiligheidsOndezoek (UVO) uitgevoerd. Wanneer deze is afgerond mag de kandidaat starten.


Kandidaten kunnen worden aangeboden door een reply op deze e-mail. Vermeld altijd het bovenvermelde aanvraagnummer in de onderwerp regel. Wij willen graag benadrukken dat u alleen uw beste kandidaat aanbiedt.


Benodigde informatie:


Bij de aanbieding ontvangen we graag de volgende gegevens. Incomplete aanbiedingen kunnen we helaas niet in behandeling nemen:


•Een recent CV (inclusief achternaam en woonplaats) (.doc) - maximaal 8 pagina’s; 


•Een korte motivatie waarom deze kandidaat geschikt is;


•Naw gegevens van de kandidaat;


•Het uurtarief (exclusief BTW, inclusief reiskosten);


•Is de kandidaat in loondienst of een zzp’er?; 


•Beschikbaarheid;


•Eventuele klant specifieke zaken.


Naw gegevens kandidaat


Achternaam, Voorletters, Voornaam


Adres


Postcode + Woonplaats


Emailadres


Mobiel telefoonnummer


Bijzonderheden:


Aanbiedingen en plaatsingen bij TenneT TSO B.V. vinden plaats onder de condities zoals vermeld in de Overeenkomst TenneT TSO B.V..


De klant stelt hierin onder andere eisen aan het tarief bij inzetten waarvan de inzet duur (inclusief verlengingen) langer duurt dan 1 jaar en het rechtsreeks in dienst te nemen van ingeleende medewerkers en ZZP’ers.


Bent u niet bekend met de Overeenkomst TenneT TSO B.V. of heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij bovenstaande recruiter. 


Afmelding


Wij streven er naar iedereen zo accuraat mogelijk te informeren over de voortgang van de procedure. In algemene zin geldt dat als binnen twee dagen na de uiterste aanbiedingsdatum geen reactie is gegeven er een beter passend profiel is geselecteerd en jullie kandidaat niet is aangeboden bij TenneT TSO B.V..


Pre-employment screening


Als de kandidaat mag starten bij TenneT TSO B.V., dan zal er een Pre-employment screening plaatsvinden. U zult inloggegevens ontvangen voor onze portal waar de Pre-employment screening klaar zal staan. Uw kandidaat mag pas starten na afronding van de Pre-employment screening.


Vertrouwelijkheid gegevens


Alle verstrekte gegevens worden enkel voor deze aanvraag gebruikt. 


Het is expliciet niet toegestaan deze aanvraag, al dan niet met naam of logo van TenneT TSO B.V. of gelieerde partijen, te publiceren op internet of elders.


Bij vragen, onduidelijkheden en/of opmerkingen  kunt u contact op nemen met de recruiter die de aanvraag in behandeling heeft.


 

Apply before : Thu Nov 28, 2019
 
Share
View all jobs of this company
Similar Jobs
View company profile