Jobboard Logo
Home
Login
Register

Sharepoint Consultant - Dutch Speaking

Back | Save | Tell to friend | Print
All European Careers
Apply Now !     Registered Users New Users
Job Title : : Sharepoint Consultant - Dutch Speaking
Location : : Utrecht, Netherlands
Posted on : : Tue Nov 27, 2018
Apply before : : Wed Nov 27, 2019
Job Type : : Freelance
Experience required : : 3 years - 6 years
Job category: : Other
 
 Job Description

Language : Native Dutch and proficient English


 


Voor deze aanvraag gelden specifieke voorwaarden waaronder vooraf afspraken over het inwerken.


Indien u niet bekend bent met deze voorwaarden, vragen wij u, alvorens aan te bieden op deze aanvraag, informatie in te winnen bij ons.


Rabobank is per direct op zoek naar een senior web developer die ons kan ondersteunen bij het ontwikkelen van een nieuw wereldwijd intranet voor Rabobank. We vragen een senior web developer die ervaring heeft met Office 365 sharepoint aanngevuld met specifiek maatwerk . De skills die we verwachten zijn:


Talen: 


JavaScript/ECMAScript,TypeScript,CSS(3)/SASS,HTML(5),


Frameworks/Libraries: 


SharePoint Framework,Office Add-Ins,JSOM,SharePoint PNP libraries (javascript),React,jQuery,NPM,Gulp,Webpack,Yeoman


Tools:


VS Code,GIT


De afdeling waar je komt te werken is verantwoordelijk voor de bouw, het onderhoud en support voor het wereldwijde intranet en bestaat uit ongeveer 20 personen. Het intranet is voor Rabobank medewerkers van groot belang voor het updaten van kennis, het vinden van informatie en als portal naar diverse andere informatie systemen. Het intranet maakt een transitie door van een top down nieuws voorziening naar een meer gepersonaliseerde HUB die functioneert als dag start en je voortdurend gevraagd en ongevraagd up to date houdt van zowel verplichtte informatie als informatie waarin je geïnteresseerd bent. Aangezien veel van deze functionaliteit niet standaard aanwezig is in Office 365 SharePoint hebben we een eigen ontwikkel team dat custom oplossingen op een gestandaardiseerde wijze bouwt.


Je beste kandidaat kan worden aangeboden door een reply op deze e-mail. Vermeld altijd het bovenvermelde aanvraagnummer in de onderwerp regel. Wij willen graag benadrukken dat u alleen uw beste kandidaat aanbiedt.


Benodigde informatie:


Bij de aanbieding ontvangen we graag de volgende gegevens. Incomplete aanbiedingen kunnen we helaas niet in behandeling nemen:


•Een recent CV (inclusief achternaam, geboortedatum en woonplaats) (.doc);   


•Een korte motivatie waarom deze kandidaat geschikt is;


•Het uurtarief (exclusief BTW, inclusief reiskosten);


•Ingevulde tabel (zie onder).


 


De ontvangen gegevens vormen de basis voor de aanbieding naar Rabobank en de later uit te voeren screening. Zorg ervoor dat de gegevens te allen tijde juist en volledig zijn.


 


Achternaam (conform paspoort)


Voorletters (conform paspoort)


Voornamen (conform paspoort)


Roepnaam


GeboortedatumDD/MM/JJJJ


Adres


Postcode + Woonplaats


Emailadres


Mobiel telefoonnummer


Hoogst behaalde diploma


VMBO/MAVO/HAVO/VWO/LBO/MBO/HBO/WO


Tot wanneer is het paspoort/identiteitsbewijs van de kandidaat (geen rijbewijs) geldig?DD/MM/JJJJ


Heeft deze kandidaat de Amerikaanse nationaliteit?JA/NEE


Heeft de kandidaat binnen 6 maanden en 1 week voor de startdatum van de opdracht een Rabobank overeenkomst gehad en gaat nu als zzp’er aan de slag?JA/NEE


Heeft de kandidaat 12 maanden voor de startdatum van de opdracht een Rabobank overeenkomst gehad en is deze met vergoeding vertrokken? Dit geldt alleen voor kandidaten die na 1 juli 2017 zijn aangezegd.JA/NEE


Vereiste certificeringen (deze worden benoemd in de aanvraagtekst; graag naar tabel kopiëren en aangeven of ze behaald zijn ja/nee)


Dit geldt alleen bij aanvragen waaraan geen Functie Vereisten Profiel als bijlage is toegevoegd.Behaald JA/NEE


Uurtarief


Inwerktarief (indien van toepassing)


Voor welke periode geldt het inwerktarief (weken)


Vakantieplanning


Beschikbaar per


Aantal uren beschikbaar


Zzp’er, vaste dienst, tijdelijke dienst


Referenties


Nevenfuncties


Voorkeurstijdstip intake (zie aanvraagtekst)


Korte motivatie


Bijzonderheden:


Aanbiedingen en plaatsingen bij Rabobank vinden plaats onder de condities zoals vermeld in de door Brainnet opgestelde en afgesloten of af te sluiten Overeenkomst Rabobank.


 


Kavel


Voor deze aanvraag gelden specifieke voorwaarden. Dit betreffen o.a. afspraken over het inwerken. 


Indien u niet bekend bent met deze voorwaarden, vragen wij u, alvorens aan te bieden op deze aanvraag, informatie in te winnen bij ons.


 


Afmelding


Wij streven er naar iedereen zo accuraat mogelijk te informeren over de voortgang van de procedure. In algemene zin geldt dat als binnen twee dagen na de uiterste aanbiedingsdatum geen reactie is gegeven er een beter passend profiel is geselecteerd en jullie kandidaat niet is aangeboden bij Rabobank.


 


Pre-employment screening


Als de kandidaat mag starten bij Rabobank, dan zal er een Pre-employment screening plaatsvinden. U zult inloggegevens ontvangen voor onze portal waar de Pre-employment screening klaar zal staan. Uw kandidaat mag pas starten na afronding van de Pre-employment screening.


 


Vertrouwelijkheid gegevens


Alle verstrekte gegevens worden enkel voor deze aanvraag gebruikt. 


Het is expliciet niet toegestaan deze aanvraag, al dan niet met naam of logo van Rabobank of gelieerde partijen, te publiceren op internet of elders.


 


Bij vragen, onduidelijkheden en/of opmerkingen  kunt u contact op nemen met de recruiter die de aanvraag in behandeling heeft.


 

Apply before : Wed Nov 27, 2019
 
Share
View all jobs of this company
Similar Jobs
View company profile