Jobboard Logo
Home
Login
Register

Software Engineer - Dutch Speaking

Back | Save | Tell to friend | Print
All European Careers
Apply Now !     Registered Users New Users
Job Title : : Software Engineer - Dutch Speaking
Location : : Eindhoven, Netherlands
Posted on : : Thu Nov 15, 2018
Apply before : : Fri Nov 15, 2019
Job Type : : Freelance
Experience required : : 3 years - 6 years
Job category: : Other
 
 Job Description

 


We are looking for a software enigneer


Your profile


• You are a team player that takes ownership to drive things forward even if the work needs to be done outside your own DevOps team.


• Contributing to further maturing the department in DevOps; Automate everything, set up Continuous Integration / Continuous Deployment / Automated Testing (CI/CD/AT). Be willing to learn about - and pick up - the activities of other team members (Test Analyst, Ops Engineer, Business Analyst) and transfer knowledge of own activities to others.


• Contribute to the Continuous Improvement of Rabobank; Improve our way of working, challenge existing tooling, processes and practices, peer review within main expertise and across disciplines, review code against standards and staying up to date with industry standards and share this knowledge.


• Good analytical skills


• A completed HBO - or equivalent education (computer science, informatics or business direction)


• Minimum 7 years of work experience in a comparable function in an ICT environment


• Knowledge and experience in Relational Database Management Systems


• Excellent communication skills in English and Dutch


• Knowledge and experience of Leasing and/or banking processes is a strong advantage


 


Experience with specific languages, frameworks & techniques


◦ Programming language: Talend ESB


◦ Frameworks: SOAP, REST, MVC


◦ Techniques: Agile, Scrum, Test Driven Development, CI/CD/AT


◦ Tools: Jenkins, Jira, Maven, SonarQube, Websphere 8.5, TOSCA, Selenium, SoapUI, XLRelease. XLDeploy, TFS/VSTS


 


About your function


As a software engineer you will be responsible for maintaining and improving your application(s). You work closely to Business Analysts when it comes to translating business requirements to usable applications for the business. Besides the change activities, you also integrally support the applications based on your knowledge. Test analysis and test (automation) execution will be also a part of your job. Working in a DevOps team means you are capable of taking over activities of other DevOps team members when necessary (support, analyses, design, development and testing).


 


 


The activities of a Software Engineer are mainly focused around the following activities:


• You work closely to Business Analysts who provide the business requirements you will translate into workable solutions that support the business processes


• You connect worlds of the business requirements, software development and operational maintenance.


• You rely on your experience in designing, developing, testing and deploying business applications


• You are responsible for the quality from the technical design to the realized solution


• You actively participate in creating solutions and making choices in various attention areas


• Resolve incidents by developing bug fixes and providing root cause analysis for problems.


• Analysis and Monitoring of the continuity of an application, the workflows in case of a calamity and apply your knowledge of ITIL processes and compliancy requirements.


 


Details:


Language: Dutch and English


 Je beste kandidaat kan worden aangeboden door een reply op deze e-mail. Vermeld altijd het bovenvermelde aanvraagnummer in de onderwerp regel. Wij willen graag benadrukken dat u alleen uw beste kandidaat aanbiedt.


Benodigde informatie:


Bij de aanbieding ontvangen we graag de volgende gegevens. Incomplete aanbiedingen kunnen we helaas niet in behandeling nemen:


•Een recent CV (inclusief achternaam, geboortedatum en woonplaats) (.doc);   


•Een korte motivatie waarom deze kandidaat geschikt is;


•Het uurtarief (exclusief BTW, inclusief reiskosten);


•Ingevulde tabel (zie onder).


 


De ontvangen gegevens vormen de basis voor de aanbieding naar Rabobank en de later uit te voeren screening. Zorg ervoor dat de gegevens te allen tijde juist en volledig zijn.


 


Achternaam (conform paspoort)


Voorletters (conform paspoort)


Voornamen (conform paspoort)


Roepnaam


Geboortedatum DD/MM/JJJJ


Adres


Postcode + Woonplaats


Emailadres


Mobiel telefoonnummer


Hoogst behaalde diploma


VMBO/MAVO/HAVO/VWO/LBO/MBO/HBO/WO


Tot wanneer is het paspoort/identiteitsbewijs van de kandidaat (geen rijbewijs) geldig? DD/MM/JJJJ


Heeft deze kandidaat de Amerikaanse nationaliteit? JA/NEE


Heeft de kandidaat binnen 6 maanden en 1 week voor de startdatum van de opdracht een Rabobank overeenkomst gehad en gaat nu als zzp’er aan de slag? JA/NEE


Heeft de kandidaat 12 maanden voor de startdatum van de opdracht een Rabobank overeenkomst gehad en is deze met vergoeding vertrokken? Dit geldt alleen voor kandidaten die na 1 juli 2017 zijn aangezegd. JA/NEE


Vereiste certificeringen (deze worden benoemd in de aanvraagtekst; graag naar tabel kopiëren en aangeven of ze behaald zijn ja/nee)


Dit geldt alleen bij aanvragen waaraan geen Functie Vereisten Profiel als bijlage is toegevoegd. Behaald JA/NEE


Uurtarief


Inwerktarief (indien van toepassing)


Voor welke periode geldt het inwerktarief (weken)


Vakantieplanning


Beschikbaar per


Aantal uren beschikbaar


Zzp’er, vaste dienst, tijdelijke dienst


Referenties


Nevenfuncties


Voorkeurstijdstip intake (zie aanvraagtekst)


Korte motivatie


Bijzonderheden:


Aanbiedingen en plaatsingen bij Rabobank vinden plaats onder de condities zoals vermeld in de door Brainnet opgestelde en afgesloten of af te sluiten Overeenkomst Rabobank.


Afmelding


Wij streven er naar iedereen zo accuraat mogelijk te informeren over de voortgang van de procedure. In algemene zin geldt dat als binnen twee dagen na de uiterste aanbiedingsdatum geen reactie is gegeven er een beter passend profiel is geselecteerd en jullie kandidaat niet is aangeboden bij Rabobank.


Pre-employment screening


Als de kandidaat mag starten bij Rabobank, dan zal er een Pre-employment screening plaatsvinden. U zult inloggegevens ontvangen voor onze portal waar de Pre-employment screening klaar zal staan. Uw kandidaat mag pas starten na afronding van de Pre-employment screening.


Vertrouwelijkheid gegevens


Alle verstrekte gegevens worden enkel voor deze aanvraag gebruikt. 


Het is expliciet niet toegestaan deze aanvraag, al dan niet met naam of logo van Rabobank of gelieerde partijen, te publiceren op internet of elders.


Bij vragen, onduidelijkheden en/of opmerkingen  kunt u contact op nemen met de recruiter die de aanvraag in behandeling heeft.


 


 


 


 

Apply before : Fri Nov 15, 2019
 
Share
View all jobs of this company
Similar Jobs
View company profile