Jobboard Logo
Home
Login
Register

Business Consultant Treasury | ALM - Dutch Speaking

Back | Save | Tell to friend | Print
All European Careers
Apply Now !     Registered Users New Users
Job Title : : Business Consultant Treasury | ALM - Dutch Speaking
Location : : Utrecht, Netherlands
Posted on : : Wed Oct 31, 2018
Apply before : : Thu Oct 31, 2019
Job Type : : Freelance
Experience required : : 3 years - 6 years
Job category: : Other
 
 Job Description

The position


We are currently looking for an experienced Business Analyst/Consultant for international Treasury/ALM related projects. You will work with Treasury, Finance and Risk stakeholders to ensure that their requirements are properly embedded into the Rabobank IT system landscape. You will be responsible for gathering, analysis and documentation of the business requirements.


You are an experienced Senior Business analyst/consultant with proven knowledge and experience in Risk Management (Interest Rate Risk, Liquidity Risk). You are result driven and proactive and you get energy from working in challenging projects in close co-operation with the business users and IT professionals in an agile delivery environment.


 


Your profile


• Proven experience within Financial Markets / Treasury /Asset & Liability Management (ALM) domain as business consultant.


• Proven experience with Liquidity Risk, Interest Rate Risk Management and/or FTP


• 5+ years of Business Analysis/Business Consultancy experience


• Experience in working in large or complex projects through the full life-cycle 


• Understanding of finance & risk processes as well as the technologies and data which enables them


• Strong business, analytical, quantitative, problem-solving and decision making skills 


• Excellent writing and presentation skills


• Big 4 consulting experience is a plus 


• Knowledge of financial products, accounting, modelling and/or data warehousing a plus


• Knowledge of Regulatory topics 


• Agile knowledge & experience a plus


 


You work from a pragmatic approach and you are able to understand complex situations.


 


About us


Domain Risk & Finance is one of five domains within IT Systems. Risk & Finance takes care of the development, maintenance & (IT-) operations for all Risk Management, Finance and HR systems of the Group. Risk & Finance hereby contributes significantly to the realisation of the Strategic Business themes & Regulatory Requirements. Long term Business & IT Roadmaps give direction to the Delivery activities.


 


The domain comprises 5 delivery clusters. The delivery clusters are integrally responsible for development, maintenance and support of all IT-systems within Rabobank's Risk & Finance domain. An overview of all five clusters:


• R&F Data WRR: activities to realize & maintain the Credit Risk Data warehouse, Liquidity Risk Data warehouse as well as the Global Financial Data warehouse.


• R&F Data Group & LBB: activities to realize & maintain the Group Data warehouse, LBB Data warehouse as well as the realisation of the OXYGEN programme. 


• R&F Functions : activities to realize, maintain & support applications on group level, regarding Credit Assessment, Capital Calculation (EC/RC), Financial, Internal as well as External reporting, Non-Financial Risk and ALM (Asset Liability Management)-IT. 


• Business IT Services: activities to realize & maintain a large quantity of smaller systems supporting HR, Group Services, Business & Process Management, Procurement as well as Facility Management.


• R&F Detection & Forensic Incident Management: activities to realize & maintain global applications handling regulatory topics, a.o. Anti-Money Laundering, Electronic Communications Monitoring, Sanctions as well as Market Abuse Monitoring.


 


Details


Voor deze aanvraag gelden specifieke voorwaarden waaronder vooraf afspraken over het inwerken.


Indien u niet bekend bent met deze voorwaarden, vragen wij u, alvorens aan te bieden op deze aanvraag, informatie in te winnen bij ons


 


Language: Dutch and English


 


Je beste kandidaat kan worden aangeboden door een reply op deze e-mail. Vermeld altijd het bovenvermelde aanvraagnummer in de onderwerp regel. Wij willen graag benadrukken dat u alleen uw beste kandidaat aanbiedt.


 


Benodigde informatie:


Bij de aanbieding ontvangen we graag de volgende gegevens. Incomplete aanbiedingen kunnen we helaas niet in behandeling nemen:


•Een recent CV (inclusief achternaam, geboortedatum en woonplaats) (.doc);   


•Een korte motivatie waarom deze kandidaat geschikt is;


•Het uurtarief (exclusief BTW, inclusief reiskosten);


•Ingevulde tabel (zie onder).


 


De ontvangen gegevens vormen de basis voor de aanbieding naar Rabobank en de later uit te voeren screening. Zorg ervoor dat de gegevens te allen tijde juist en volledig zijn.


 


Achternaam (conform paspoort)


Voorletters (conform paspoort)


Voornamen (conform paspoort)


Roepnaam


Geboortedatum DD/MM/JJJJ


Adres


Postcode + Woonplaats


Emailadres


Mobiel telefoonnummer


Hoogst behaalde diploma


VMBO/MAVO/HAVO/VWO/LBO/MBO/HBO/WO


Tot wanneer is het paspoort/identiteitsbewijs van de kandidaat (geen rijbewijs) geldig? DD/MM/JJJJ


Heeft deze kandidaat de Amerikaanse nationaliteit? JA/NEE


Heeft de kandidaat binnen 6 maanden en 1 week voor de startdatum van de opdracht een Rabobank overeenkomst gehad en gaat nu als zzp’er aan de slag? JA/NEE


Heeft de kandidaat 12 maanden voor de startdatum van de opdracht een Rabobank overeenkomst gehad en is deze met vergoeding vertrokken? Dit geldt alleen voor kandidaten die na 1 juli 2017 zijn aangezegd. JA/NEE


Vereiste certificeringen (deze worden benoemd in de aanvraagtekst; graag naar tabel kopiëren en aangeven of ze behaald zijn ja/nee)


Dit geldt alleen bij aanvragen waaraan geen Functie Vereisten Profiel als bijlage is toegevoegd. Behaald JA/NEE


Uurtarief


Inwerktarief (indien van toepassing)


Voor welke periode geldt het inwerktarief (weken)


Vakantieplanning


Beschikbaar per


Aantal uren beschikbaar


Zzp’er, vaste dienst, tijdelijke dienst


Referenties


Nevenfuncties


Voorkeurstijdstip intake (zie aanvraagtekst)


Korte motivatie


Bijzonderheden:


Aanbiedingen en plaatsingen bij Rabobank vinden plaats onder de condities zoals vermeld in de door Brainnet opgestelde en afgesloten of af te sluiten Overeenkomst Rabobank.


Kavel


Voor deze aanvraag gelden specifieke voorwaarden. Dit betreffen o.a. afspraken over het inwerken. 


Indien u niet bekend bent met deze voorwaarden, vragen wij u, alvorens aan te bieden op deze aanvraag, informatie in te winnen bij ons


Afmelding


Wij streven er naar iedereen zo accuraat mogelijk te informeren over de voortgang van de procedure. In algemene zin geldt dat als binnen twee dagen na de uiterste aanbiedingsdatum geen reactie is gegeven er een beter passend profiel is geselecteerd en jullie kandidaat niet is aangeboden bij Rabobank.


Pre-employment screening


Als de kandidaat mag starten bij Rabobank, dan zal er een Pre-employment screening plaatsvinden. U zult inloggegevens ontvangen voor onze portal waar de Pre-employment screening klaar zal staan. Uw kandidaat mag pas starten na afronding van de Pre-employment screening.


Vertrouwelijkheid gegevens


Alle verstrekte gegevens worden enkel voor deze aanvraag gebruikt. 


Het is expliciet niet toegestaan deze aanvraag, al dan niet met naam of logo van Rabobank of gelieerde partijen, te publiceren op internet of elders


Bij vragen, onduidelijkheden en/of opmerkingen  kunt u contact op nemen met de recruiter die de aanvraag in behandeling heeft.


 

Apply before : Thu Oct 31, 2019
 
Share
View all jobs of this company
Similar Jobs
View company profile