Jobboard Logo
Home
Login
Register

Project manager Sharepoint - Dutch Speaking

Back | Save | Tell to friend | Print
All European Careers
Apply Now !     Registered Users New Users
Job Title : : Project manager Sharepoint - Dutch Speaking
Location : : Halle, Belgium
Posted on : : Tue Oct 09, 2018
Apply before : : Wed Oct 09, 2019
Job Type : : Freelance
Experience required : : 3 years - 6 years
Job category: : Project Managers
 
 Job Description

Sharepoint wordt binnen de Group gebruikt om informatie met elkaar te delen zowel binnen de diverse diensten, afdelingen, divisies ed (team workspaces) alsook binnen alle lopende projecten en programma’s (project workspaces).


Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van een archieftoepassing (eigen Java ontwikkeling). In dit archief worden naast emails ook documenten gearchiveerd. 


We spreken over > 10.000 medewerkers die beide applicaties gebruiken.


Beschrijving project opdracht “Publishing Content”:


Aanleiding: We zijn al gestart met het uitrollen van Sharepoint teamwerkruimtes. Teams gebruiken die sites om andere noden in te vullen zoals het publiceren van structurele of dienstverlenende informatie. Er ontstaan allerlei vormen van sites, waardoor samenhang en herkenbaarheid verdwijnt. Er is nood aan een oplossing om die nood van ‘publiceren’ te dekken.


Doelstelling:


•Medewerkers de zekerheid geven dat ze snel correcte en eenduidige informatie op 1 plek kunnen terugvinden.


•Medewerkers een geschikte omgeving bieden waar ze publiek toegankelijke informatie vanuit hun entiteit (hetzij enseigne/business, divisie,afdeling of team) kunnen publiceren volgens een specifieke flow of methodiek.


Scope:


Information Management:


-Het definiëren van de nodige rollen en hun verantwoordelijkheden


-Information governance verwachtingen (spelregels rond inhoud, vorm, life cycle, positionering Archief – Portal – Publishing kanaal) duidelijk maken


-De verwachte vorm en inhoud van gepubliceerde informatie is duidelijk voor de verantwoordelijken.


-Aanduiden en begeleiden van medewerkers in hele Colruyt Group die de rol zullen opnemen


-Opleiden van medewerkers in nieuwe rol (dus ook spelregels uitgelegd krijgen) en andere stakeholders


-Zorgen dat gebruikers beseffen dat er verschillende soorten publishing zijn (zie bij IT) en begrijpen wat waarvoor dient


Change:


-Gebruikers die vandaag een soort publish pagina uitbaten op Sharepoint of die zo’n doc op Archief hebben begeleiden in het migreren van hun site/content naar de nieuwe omgeving


-Ondersteunende diensten (helpdesk, sdesk, tdesk) informeren over het migratieproces, opleidingen, etc. en hun troubleshooters/solutions laten aanpassen


-Kenbaar maken van de mogelijkheid tot publiceren in de hele organisatie


- Governance proces en verwachtingen naar vorm en inhoud duidelijk maken aan de organisatie.


IT:


-Het maken van een soort basis (template, niet in enge zin), zowel voor desktop als voor mobiel gebruik, voor de digitale publish-omgeving en de flow om te publiceren


-Opzetten van deze flow inclusief de nodige tussenstappen zoals vertalingen, content transformatie, … per type content


-De informatie (of een deel van de info) die vandaag op de Portal tabbladen ‘Groepswijzer’ en ‘Ik in de Organisatie’ staat, in de nieuwe publish omgeving aanbieden. Bij Ik in de Organisatie zal de afstemming met het selfservice project (vanuit In Cont@ct) belangrijk zijn.


-Linken vanuit de landingspagina.


-Bestaande ‘publishing sites’ herwerken obv template


-Het gaat om verschillende soorten van publishing:


1.Het aanbieden van de laatste officiële gevalideerde versie van documentatie aan een doorgaans groot publiek (vb visie, missie, waarden, strategisch plan, referentiemodellen, roadmap, policies,… vanuit vakcentra, domeinen, portfolio, directies).


•de ruimtes inrichten (per business) en de nodige processen installeren voor elk enseigne op zich


•een proces inrichten om bij nieuwe businesses/enseignes een publish ruimte te voorzien


1.Algemene informatie waarbij de output op een soort website staat


(vb het aanbieden van een service cataloog en contactkaartje vanuit diensten en afdelingen)


2.Het aanbieden van content die vandaag via bijvoorbeeld Link Print, nieuwsbrieven,… naar de filialen of de logistiek gebeurt (vb: product/ artikel informatie,…). Deze derde categorie dient tijdens de werkgroepen wel bevraagd te worden (bv requirements push/ pull), maar de realisatie zit niet in scope van dit project.


Projectmgmt:


-Starten met proefproject met één of meerdere teams, de tijd nemen om hiervan te leren, bij te sturen vooraleer verder te gaan met een bulk uitrol.


-Bulk uitrol gradueel doen, mogelijk in zelfde tempo als het uitrollen van de teamworkspaces in de rest van de organisatie.


-Opvolgen van incidenten over deze deliverables tijdens de acceptatieperiode (max. 1 maand)


-Manueel opgezette “publicatieruimtes” (in SP en Archief) worden vervangen en afgeschaft bij introductie van deze nieuwe officiële publicatiemanier.


Beschrijving project opdracht “Sharepoint Uitbouw”:


Aanleiding: De uitrol van SharePoint binnen Colruyt Group loopt verder. Hierdoor blijft het aantal eindgebruikers stijgen en is het belangrijk om binnen een correct kader te werken en de gebruiksvriendelijkheid te verhogen.


Doel: Werkingskader creëeren en de opzet en functionaliteit van SharePoint verbeteren


Scope: de insteek is om alle wijzingen aan het Sharepoint platform vanuit diverse kanalen te centraliseren in dit project (maar wel met een welafgelijnde scope). Maw er is een afhankelijkheid met:


-Enerzijds het lopende project om team workspaces uit te rollen in de hele organisatie; naarmate deze vordert wordt het duidelijk welke specifieke behoeftes er leven binnen onze Operating Units. Het bieden van een technische oplossing van deze behoeftes wordt in het Uitbouw project opgenomen.


-Anderzijds met het Publishing Content project ; ook hiervoor zullen een aantal wijzigingen en configuraties vereist zijn aan het Sharepoint platform.


-Het breder inzetten van Sharepoint leidt oa ook tot het opzetten van een testomgeving, opsplitsen van exploitatie verantwoordelijkheid, tot een betere security opzet, etc.


Dit is eerder een technisch project. De change & organisatorische impact zit in andere projecten.


 


 


Wat verwachten we van de Project Manager


Als Project Manager ben je verantwoordelijk voor:


•het opleveren van de projectoutput (projectdeliverables) binnen de in het projectblad afgesproken scope, tijd en kost


•het garanderen van de voortgang van het project door


ohet aansturen van het projectteam


ohet coördineren van de projectwerkzaamheden


ohet afdwingen van beslissingen


•het opvolgen en beheren van de scope, planning en kost van het project


•het beheren en escaleren van wijzigingen tov afgesproken scope, tijd en kost volgens het door het programma verwachte proces   


•het beheren van de verwachtingen van de stakeholders van het project door


ohet in kaart brengen en up-todate houden van een overzicht van deze stakeholder


ohet opvolgen en beheren van de communicaties rond het project  


Verwachte output:


Als Project Manager lever je minimaal volgende output


•een kwalitatief, up-to-date en gevalideerd projectblad alsook Project Management Plan (PMP) in ons standaardformaat


•een oplijsting van de projectdeliverables in een WBS


•een kwalitatieve en up-to-date projectplanning, mét in kaart gebrachte afhankelijkheden en milestones


•een projectstatusrapport in ons standaardformaat en gearchiveerd volgens de richtlijnen van het programma


•een resource-demand op korte, middellange en lange termijn, in onze standaardexcel


Rapportering:


Als Project Manager rapporteer je minimaal maandelijks over de status en voortgang van je project aan je project-opdrachtgever, project-verantwoordelijke en het programma-management.


Evaluatie:


Op regelmatige tijdstippen en minimaal om de 6 maanden, vindt een evaluatie plaats van de uitvoering van bovenstaande.    


Praktische informatie:


Voltijdse opdracht vanaf 20 augustus 2018 tot minimaal juni 2019, via 6 maandelijkse contracten. Deze opdrachten vereisen fysieke aanwezigheid zowel in Halle als Haasrode (verhouding Halle vs Haasrode is 50-50 %)


Skill set


-Senior project manager met 6+ jaar project management ervaring en 10+  jaar relevante professionele ervaring


•teamplayer


•resultaatgericht


•sterk organisatorisch en coördinerend talent


•planmatig


•kan zich snel inwerken


•pragmatisch


•communicatief


-Theoretische en praktische kennis van een projectmethodologie zoals PMI of Prince2 en Agile


-Ervaring in het gebruiken van Sharepoint is een must. Een minimale vereiste is dat de Project Manager kan meepraten met zijn teams en de business.


-Ervaring in het opzetten (direct of indirect als project manager) van Sharepoint is een pro.


-Talenkennis: NL & EN

Apply before : Wed Oct 09, 2019
 
Share
View all jobs of this company
Similar Jobs
View company profile