Jobboard Logo
Home
Login
Register

Senior Orcale databasebeheerder - Dutch Speaking

Back | Save | Tell to friend | Print
All European Careers
Apply Now !     Registered Users New Users
Job Title : : Senior Orcale databasebeheerder - Dutch Speaking
Location : : Brussels, Belgium
Posted on : : Thu Oct 04, 2018
Apply before : : Fri Oct 04, 2019
Job Type : : Freelance
Experience required : : 3 years - 6 years
Job category: : Other
 
 Job Description

De taken die vervuld moeten worden door dit team zijn: 


 


- Dagdagelijks beheer van de bestaande databanken, opvolging van backup en monitoring, oplossen van incidenten.


- Ontwerp en Implementatie van grote wijzigingen, nieuwe databanken of verwijderen oude databanken: inclusief databank installatie, patching, inventarisatie, configuratie, testen en documenteren.


 


De voorgestelde kandidaat moet minimaal beschikken over 5 jaar voltijdse relevante professionele ervaring in ICT, en dit moet blijken uit het CV van de kandidaat. 


Relevante ervaring voor deze functie omvat:


- Kennis inzake het algemeen onderhoud en controle op de werking van Oracle 11gR2 en 12c databanken. 


- Kennis van het beheer van Oracle gebruikers op databank niveau (logins, toegangsrechten, security). 


- Kennis van gedistribueerde Oracle-omgevingen (o.a. replicatie). 


- Kennis van installaties en migraties van Oracle client- en serversoftware


- Ervaring met backups via rman. 


- Ervaring met oracle spatial, oracle text, oracle partitioning


- Kennis van Oracle probleemoplossing en support. 


- Kennis van de Oracle DBA beheersoftware Oracle Entreprise Manager. 


- Kennis van SQL en PL/SQL. 


- Kennis van databank- en SQL-tuning.


- Kennis van bovenvermelde onderwerpen toegepast op postgresql databanken


- Basiskennis van linux en bash scripting


- Gebruik van centrale opslagsystemen in combinatie met enterprise databanksystemen.


 


Vereiste persoonlijke competenties:


- Punctueel en zin voor gestructureerd en gedocumenteerd werken


- Mate van motivatie voor de uitvoering van de opdracht


- Op eigen initiatief nieuwe oplossingen of ideeën voorstellen


- Op de hoogte blijven van de nieuwe ontwikkelingen en deze kennis overdragen aan collega’s


- Klantgerichtheid


- Stressbestendigheid


- Flexibiliteit


- Verantwoordelijkheidszin


- Resultaatgerichtheid


Business context


Deze afdeling staat in voor:


* de coördinatie en uitvoering van het organisatie- en


HRbeleid;


* de coördinatie en uitvoering van het logistiek beleid;


* de coördinatie van het informatiebeleid,


informatiemanagement en de ondersteuning van de


digitalisering van de organisatie;


* de coördinatie van het databeleid, datamanagement;


* de coördinatie en uitvoering van het IT beleid;


* de coördinatie en uitvoering van het communicatiebeleid


met inbegrip van het Vlaams Ruraal Netwerk;


* het financieel beheer van het Vlaams Betaalorgaan, het


Vlaams Landbouwinvesteringsfonds, het


financieringsinstrument voor de Vlaamse visserij- en


aquacultuursector en het Fonds Gemeenschappelijk


Landbouwbeleid;


* de Interne Audit.


 


Uiterste reactiedatum19/06/2018

Apply before : Fri Oct 04, 2019
 
Share
View all jobs of this company
Similar Jobs
View company profile