Jobboard Logo
Home
Login
Register

Functioneel & Business analist - Dutch Speaking

Back | Save | Tell to friend | Print
All European Careers
Apply Now !     Registered Users New Users
Job Title : : Functioneel & Business analist - Dutch Speaking
Location : : Antwerpen, Belgium
Posted on : : Wed Oct 03, 2018
Apply before : : Thu Oct 03, 2019
Job Type : : Freelance
Experience required : : 3 years - 6 years
Job category: : Analysts
 
 Job Description

Context en voorwerp van deze uitdaging  Het inhuren van een externe business & functioneel analist ter ondersteuning van ict projecten in het kader van de verdere uitbouw van de website.


● Doel is om de externe communicatie, in functie van het brede middenveld en alle weggebruikers (burgers en medewerkers) en hun mobiliteitsvragen, optimaal aan te bieden. 


● De doelgroepen zijn: bewoners, handelaars en hun verenigingen – scholen – publiekstrekkende organisaties; bedrijven; weggebruikers (pendelaars en bezoekers, doorgaand verkeer); communicatiemedewerkers stad, omliggende gemeenten, mobiliteitspartners en de pers. 


● De communicatiedoelstellingen van de website omvatten:


 ● Informeren: de gebruiker krijgt informatie over welke grote werken er zijn en hoe hij zich het beste verplaatst. Hij is op de hoogte van de gevolgen van deze grote werken en de beste route en modus om op zijn bestemming te geraken. 


● Converseren: meldingen doen over reisroutes en vragen stellen.


 ● Deelnemen: de gebruiker wordt betrokken door middel van een profiel en beloningen. 


● Inspireren: de website gebruikers moedigen elkaar aan tot duurzaam mobiliteitsgedrag. 


● Imago versterken: de gebruiker ziet de maatregelen die de stad en haar partners neemt om bereikbaar te blijven. 


● Overtuigen: door de informatie op de site kiest de gebruiker voor een ander en duurzamer mobiliteitsgedrag. 


● De kandidaat zal als business analist in diverse simultane en reeds lopende projecten ingeschakeld worden.


 


Gevraagde competenties 


De business & functioneel analist fungeert als business expert & functioneel consultant tussen de klant, de eigen organisatie en de ICT-markt. Hij/zij reikt gefundeerde voorstellen aan voor innovatieve totaaloplossingen ondersteund door ICT. Het eindresultaat dat de business & functioneel analist aflevert is een plan van aanpak om de gewenste situatie te bereiken. De afgeleverde oplossingsvoorstellen zijn op maat gemaakt van de klant, in de taal van de klant en komen tegemoet aan diens toekomstvisie. Bovendien zijn deze oplossingen kostenefficiënt en realiseerbaar binnen de beschikbare middelen, waarbij steeds gezocht wordt naar meerwaarde en synergie bij de aanwending van deze middelen. De business & functioneel analist verantwoordt in zijn/haar oplossingsvoorstellen de noodzakelijke investeringen en maakt de meerwaarde hiervan ook zichtbaar. Voor de uitbouw van de verschillende domeinen dient door de business analist verschillende analyse taken te worden georganiseerd om de werking te ondersteunen en aan te sturen. De business & functioneel analist wordt ingeschakeld business expert & functioneel consultant in diverse IT-projecten met als doel de relevante proces-flow en functionele aspecten in kaart te brengen. Hij is ook technisch voldoende bedreven om zelf bijkomende vragen / change requests op te pakken en te configureren in de bestaande omgeving. De business & functioneel analist levert tevens de vereiste functionele input aan de betrokken medewerkers van de software leverancier en beschrijft deze in de nodige EPICS, User stories & testscenario’s. Hij tekent graag future proof software-architecturen uit met maximaal hergebruik van softwarecomponenten, bronsystemen, webservices, engines, zoals notificaties, online betalingen, digitale handtekeningen, profielbeheer, … die we ontsluiten via het Antwerp City Platform as a Service (ACPaaS). De business analist wordt ingeschakeld in diverse IT-projecten rond thema’s als Mobiliteit, Openbaar Domein & Ruimte.


Gevraagd arbeidsregime  Voltijds of af te spreken op basis van concrete behoeften.


 

Apply before : Thu Oct 03, 2019
 
Share
View all jobs of this company
Similar Jobs
View company profile